naczepy Krone SD

2012
34 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 325554
2015
52 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 279208