Sprzedaż używanych ciągników siodłowych, naczep i samochodów ciężarowych
LeasingKredytUbezpieczenia

OC Przewoźnika Drogowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, zarówno przewożącego towary w kraju jak i poza granicami Polski. W przypadku szkody, ubytku lub utraty w przewożonym mieniu, odszkodowanie wypłacane jest właścicielowi tego mienia. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo finansowe przewoźnika, który bez takiej polisy narażany byłby na ryzyko samodzielnego pokrycia wszystkich strat. Ponadto, OC Przewoźnika wymagane jest przez zleceniodawców (spedytorów), aby móc w ogóle otrzymać zlecenie przewozu.

Czynniki wpływające na wysokość składki

Im wyższa jest suma gwarancyjna, czyli maksymalna kwota odszkodowania, jakie wypłaci ubezpieczyciel, tym składka jest wyższa. Sumy gwarancyjne na ogół podawane są w dolarach (USD) lub Euro. Określając sumę gwarancyjną, warto mieć na uwadze wartość przewożonych towarów. Więcej informacji na stronie: jak właściwie dobrać sumę gwarancyjną.

Im więcej jest samochodów w firmie i im więcej one jeżdżą, tym większe są przychody przwoźnika ale też rośnie ryzyko wystąpienia szkody. Zakład ubezpieczeń do właściwej oceny ryzyka pyta właśnie o przychody netto firmy z działalności transportowej – oddzielnie dla OCPD w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Szkoda w przypadku towarów drogich (RTV, alkohol itp.) będzie większa niż w przypadku towarów tańszych (np. cegły). Stąd we wniosku pojawiają się pytania o rodzaj przewożonych ładunków. Jeżeli ich nie wpiszemy to w przypadku szkody ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Na cenę polisy wpływają również ryzyka dodatkowe. Kosztowną opcją jest ubezpieczenie się od ryzyka szkody powstałej wskutek rabunku/rozboju. W różnych zakładach ubezpieczeń zwiększa to składkę od 25 do 80%. Jeżeli będziesz chciał z tej opcji zrezygnować, upewnij się, że Twój zleceniodawca (np. spedycja) takiej klauzuli nie wymaga. 
Dużo nieporozumień budzi też kwestia szkód podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi. Więcej możesz przeczytać tutaj: klauzula postojowa
W OCPD międzynarodowym dodatkowym ryzykiem jest też transport do krajów podwyższonego ryzyka. W większości towarzystw należą do nich państwa powstałe z byłego ZSRR (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Mołdawia) a także Turcja.

 

Skontaktuj się z nami

aby wykupić polisę sprawdź kalkulację OCPD, zadzwoń, napisz lub skorzystaj z formularza kontaktowego.