Leasing zwrotny

Dotychczas jednym z najbardziej opłacalnych dla przedsiębiorców sposobów na szybkie pozyskanie środków finansowych był kredyt hipoteczny. Środki te potrzebne są każdemu przedsiębiorcy czy to do realizowania nowych inwestycji, czy utrzymania płynności finansowej, czy też po prostu na cele konsumpcyjne.

Tymczasem istnieje równie korzystny produkt, o którym wielu przedsiębiorców nie słyszało lub nadal niewiele wie. Jest nim refinansowanie w postaci zwrotnego leasingu operacyjnego lub finansowego. Leasing zwrotny charakteryzuje się dużo krótszym czasem załatwienia wszystkich formalności w porównaniu do kredytu hipotecznego. Przewagą leasingu zwrotnego nad wspomnianym kredytem hipotecznym będzie również fakt, że nie musimy posiadać żadnej nieruchomości. Wystarczy jedynie być właścicielem aktywa trwałego podlegającego amortyzacji, np. posiadać na własność pojazd ciężarowy.

Na czym polega leasing zwrotny?

Leasing zwrotny polega na sprzedaży środka trwałego firmie leasingowej (leasingodawcy).

Sprzedajesz swój przedmiot (np. samochód) firmie leasingowej. Jednocześnie zawierasz umowę leasingową, na mocy której stajesz się użytkownikiem tego samochodu.
Właścicielem przedmiotu leasingu staje się leasingodawca, a Ty jesteś zobowiązany do płacenia rat leasingowych, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie leasingowej.

Przygotuj się na to, że nie otrzymasz 100% wartości pojazdu. Podobnie, jak w zwykłym leasingu operacyjnym, będzie uwzględniony Twój udział własny. Zwykle wynosi on od 5 do 20%, w dostępnych u nas wariantach 5-10%.

Leasing zwrotny techniczny

Mamy z nim do czynienia, gdy jest przeprowadzany w ciągu 60 dni od daty zakupu samochodu.

Jest on chętnie stosowany przez firmy leasingowe, które traktują go, jako naturalną formę postępowania w przypadku:

 • Wykupu samochodu z leasingu.
 • Samodzielnego zakupu pojazdu za granicą.

W obu tych sytuacjach trudno jest zrealizować umowę leasingu w sposób standardowy. Często też zdarza się sytuacja, że przecenimy swoje możliwości finansowe i kupimy sprzęt za gotówkę. Życie szybko potrafi zrewidować nasz optymizm i zmusić do sięgnięcia po finansowanie zewnętrzne. 

Stosowany u nas udział własny w przypadku leasingu zwrotnego technicznego wynosi 5%.

Przewagą leasingu zwrotnego technicznego jest też sposób ustalania wartości pojazdu. Przyjmujemy, że jest to wartość z faktury zakupu. Poprosimy Cię tylko o przedstawienie potwierdzenia zapłaty.

Leasing zwrotny faktyczny

Potrzeba jego zastosowania wynika zwykle w sytuacji niezaplanowanych wcześniej potrzeb finansowych. 

Dobrze, jeśli są to potrzeby rozwojowe lub konsumpcyjne. Finanse firmy są w dobrej kondycji, firma chce się rozwijać lub właściciel wykorzystać gotówkę zamrożoną w posiadanych pojazdach.

Gorzej, jeśli jest to sposób na ratowanie się z sytuacji podbramkowej. Może się wtedy okazać, że firma leasingowa odmówi finansowania lub postawi zaporowe warunki.

Stosowany u nas udział własny w przypadku leasingu zwrotnego faktycznego wynosi 10%.

W leasingu zwrotnym faktycznym, wartość pojazdu ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy, co wiąże się z dodatkowym kosztem kilkuset złotych.

Leasing zwrotny samochodu

Przedmiotem umowy w leasingu zwrotnym mogą być różne środki trwałe, które podlegają odpisom amortyzacyjnym. Najczęściej finansowanie za pomocą leasingu zwrotnego dotyczy tych najbardziej kosztownych aktywów trwałych, takich jak  samochody osobowe, dostawcze, pojazdy ciężarowe, maszyny budowlane, również maszyny rolnicze, rzadziej urządzenia techniczne czy sprzęt komputerowy.

My w swej działalności, koncentrujemy się na leasingu zwrotnym samochodów ciązarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Jak zaksięgować leasing operacyjny?

Przedsiębiorca decydujący się na sprzedaż środka trwałego firmie leasingowej uzyskuje przychód, od którego należy zapłacić należny podatek dochodowy i  VAT. Przychodem leasingobiorcy będzie ustalona w umowie leasingu cena netto sprzedaży przedmiotu. Sprzedający powinien wystawić fakturę leasingodawcy i naliczyć podatek VAT, a po otrzymaniu zapłaty odprowadzić go do urzędu skarbowego.

Kolejno przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania podatku VAT w ramach umowy leasingowej. Podatek naliczany jest do każdej raty i płacony przez leasingobiorcę z każdą ratą. W przypadku leasingu zwrotnego finansowego VAT musi zostać zapłacony z góry.

Refinansowanie poprzez leasing zwrotny zapewnia korzystającemu wiele korzyści podatkowych, które są uzależnione od tego, jaki rodzaj umowy leasingowej został wybrany.
W leasingu zwrotnym operacyjnym kosztem podatkowym przedsiębiorcy będą opłacane raty leasingowe: część kapitałowa oraz odsetkowa. Ponadto leasing zwrotny operacyjny pozwala zaliczać w koszty opłatę wstępną – której fizycznie przedsiębiorca nie płaci, oraz opłaty manipulacyjne.

W leasingu finansowym kosztem będzie jedynie część odsetkowa i amortyzacja.

W koszty prowadzenia działalności można zaliczać również opłaty eksploatacyjne. 

Pożyczka zwrotna

Z pożyczki zwrotnej warto skorzystać, jeżeli zależy Ci na krótszym okresie finansowania. W przeciwieństwie do leasingu zwrotnego samochód cały czas pozostaje Twoją własnością.

Leasing zwrotny - dla kogo?

Wszyscy przedsiębiorcy chcący uwolnić zamrożone środki finansowe, które wydali na środek trwały powinni rozważyć możliwość skorzystania z tej formy finansowania.

Leasing zwrotny umożliwia dokonywanie nowych inwestycji, spłatę zobowiązań lub zwyczajnie utrzymanie płynności finansowej i pozostanie na rynku.

Choć wiąże się ze sprzedażą środka trwałego to jednocześnie przedsiębiorstwo nadal go użytkuje i w sposób nieprzerwany wykorzystuje go do uzyskiwania dochodów.

W wielu przypadkach jest to jedyny sposób na sfinansowanie zakupu samochodu sprowadzone z zagranicy na własną rękę, czy też sprzętu wykupionego z leasingu.

Jak działa leasing zwrotny?

Cechy różnych form finansowania

 

RODZAJ REFINANSOWANIA

CHARAKTERYSTYKA

LEASING ZWROTNY OPERACYJNY

 • Przedmiot umowy staje się aktywem leasingodawcy i to on jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast wykazuje koszt w wysokości części kapitałowej i odsetkowej raty.
 • Leasingobiorca płaci podatek vat razem z kolejnymi ratami. Jego wysokość wynosi zawsze 23%

LEASING ZWROTNY OPERACYJNY LUB FINANSOWY TECHNICZNY

 • Jest odmianą leasingu zwrotnego operacyjnego lub finansowego . Występuje wówczas, gdy nie minęło więcej niż sześćdziesiąt dni od nabycia przedmiotu, który chcemy objąć leasingiem. Wartością finansowania będzie cena z faktury nabycia i potwierdzenie jej opłacenia.
 • Opłata wstępna wynosi minimum 5%

LEASING ZWROTNY OPERACYJNY FAKTYCZNY

 • Występuje wówczas gdy przedmiot, który chcemy objąć tym leasingiem stał się naszą własnością dawniej niż sześćdziesiąt dni wcześniej. Wartością finansowania będzie cena określona na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
 • Opłata wstępna wynosi minimum 10%

LEASING ZWROTNY OPERACYJNY LUB FINANSOWY PO ZAKOŃCZONYM FINANSOWANIU

 • Ma miejsce po wykupieniu przedmiotu z leasingu. Warunkiem jest wykupienie przedmiotu nie dawniej niż sześćdziesiąt dni wcześniej. Jeżeli minie termin sześćdziesięciu dniu od wykupienia przedmiotu wówczas możliwy jest tylko leasing zwrotny operacyjny. Po zakończeniu umowy leasingu i wykupieniu przedmiotu możemy ponownie wziąć ten sam przedmiot w leasing. Wówczas jest możliwy ten rodzaj zwrotnego leasingu operacyjnego lub finansowego.
 • Opłata wstępna wynosi 5% lub 10%

LEASING ZWROTNY FINANSOWY

 • Przedmiot umowy pozostaje aktywem leasingobiorcy i to on jest nadal uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
 • Leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku vat z góry. Jego wysokość jest uzależniona od tego jaką stawką VAT jest objęty dany przedmiot.

REFINANSOWANIE POŻYCZKĄ LEASINGOWĄ

 • Pojazd nadal jest własnością leasingobiorcy. Nie występuje obowiązek podatkowy. Zabezpieczeniem dla leasingodawcy jest cesja z polisy ubezpieczeniowej i częściowe przewłaszczenie na pojeździe. Przewłaszczenie polega na wpisaniu w dowód rejestracyjny leasingodawcy.

 

Różnice między tradycyjnym a zwrotnym leasingiem operacyjnym

 

 

TRADYCYJNY LEASING OPERACYJNY

LEASING ZWROTNY OPERACYJNY

DOSTAWCA PRZEDMIOTU LEASINGU

Producent, dealer samochodowy, auto komis, inny przedsiębiorca

Leasingobiorca sam dla siebie jest dostawcą

OPŁATA WSTĘPNA

Płatna przelewem przez leasingobiorcę bezpośrednio po podpisaniu umowy

Leasingobiorca nie uiszcza opłaty wstępnej (jest ona odliczana od należnej zapłaty za przedmiot wykonanej przez leasingodawcę bezpośrednio na konto leasingobiorcy)

ZAPŁATA ZA PRZEDMIOT

Bezpośrednio przelewem na konto dostawcy po podpisaniu umowy, opłaceniu opłaty wstępnej i rejestracji przedmiotu

Bezpośrednio do leasingobiorcy przelewem po podpisaniu umowy i zarejestrowaniu przedmiotu

 

Potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń 604 931 500napisz na kontakt@getruck.pl lub skorzystaj z poniższego formularza.

 

Dodany Finansowanie 05 Jul 2021

Tagi: leasing, leasing zwrotny