Ubezpieczenie na raty

Mając na uwadze obecną sytuację klientów związaną z epidemią COVID-19, wdrażamy inicjatywę, która umożliwia wygodniejszy sposób finansowania ubezpieczeń w okresie odczuwania jej skutków.

Dotychczas, najczęściej stosowaną praktyką było zwiększanie składki o 10% przy rozłożeniu płatności na 2 raty i o 20% przy rozłożeniu na 4 raty.
Teraz możesz rozłożyć składkę swojej polisy ubezpieczeniowej na maksymalnie 4 raty, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Programem objęte są ubezpieczenia pojazdów, w zakresie OC + NNW + jedno z ubezpieczeń dodatkowych do auta za min. 49 zł. Możliwe są też inne warianty, ustalane indywidualnie.

Aby poznać kalkulację, prześlij poniższe dane: