Odszkodowania

Musiałeś dopłacać aby dokonać naprawy?

Niektóre polisy zawarte są w wariancie zawierającym tzw. amortyzację za części. W takim przypadku, w zależności od wieku pojazdu, poszkodowany może dopłacać 10, 20 lub nawet 50% za części użyte do naprawy. Biorąc pod uwagę, że ceny te w przypadku samochodów ciężarowych są niemałe, należy liczyć się z odpowiednio wysokimi sumami, które trzeba dopłacić.
Zawierając u nas ubezpieczenie zawsze będziesz mógł skorzystać z wariantu amortyzacji w celu obniżenia kosztu polisy, ale wcześniej poinformujemy Cię o wszystkich możliwych ryzykach z tym związanych. Sprawdź, jak korzystnie ubezpieczyć Twój pojazd >>>>>

Ubezpieczyciel nie wypłacił całego odszkodowania?

Zapewne stało się to z powodu zastosowania w polisie tzw. Udziału własnego w szkodzie. Jest to ustalona procentowo lub kwotowo suma, którą firma ubezpieczeniowa może pobrać z odszkodowania, zwana tez franszyzą redukcyjna. Dzięki niej polisa jest tańsza ale odszkodowanie pomniejszane jest o odpowiednią kwotę. Przykładowy zapis może określać to na 10% odszkodowania, nie mniej niż 700 zł. Oznacza to, że przy szkodzie w wysokości 1000 zł ubezpieczyciel wypłaci nam 300 zł odszkodowania, a przy szkodzie 10.000 zł wypłaci 9.000 zł.
Zakup polisy z udziałem własnym w szkodzie jest często stosowane w celu obniżenia składki. Niestety prowadzi to później do niepotrzebnych nieporozumień i zmniejszenia odszkodowania. Udziały własne mogą być stosowane także w drugiej i każdej następnej szkodzie.
Kupując polisę w getruck.pl możesz wybrać wariant z udziałem własnym i bez. Zawsze otrzymasz wyczerpującą informację o zakresie ochrony i ograniczeniach w wypłacie odszkodowania. Sprawdź, jak korzystnie ubezpieczyć Twój pojazd >>>>>

Zakład Ubezpieczeń przysłał prośbę o dopłatę składki !!!

Przy zawieraniu polisy agent czasami nie weryfikuje należnych zniżek, które zadeklarował klient. Ważna jest tu rola zarówno klienta, który może udokumentować swoje zniżki, jak i agenta, który może je zweryfikować narzędziami, które udostępnia mu jego firma ubezpieczeniowa. Jeżeli tego nie zrobią na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń może zwrócić się do klienta z pismem o dopłatę, lub potrącić należną składkę z odszkodowania.
Zawsze sprawdzamy, jakie zniżki przysługują klientowi. Sprawdź, jak korzystnie ubezpieczyć Twój pojazd >>>>>