Jednorazowa amortyzacja

Począwszy od 2007 roku wprowadzona została możliwość jednorazowej amortyzacji zakupionych środków trwałych, w tym pojazdów ciężarowych. Dzięki temu, kupujący uzyskuje możliwość zaliczenia jednorazowo w koszty kwoty znacznie wyższej niż gdyby korzystał z leasingu (tylko opłata wstępna). W efekcie, przez kilka kolejnych miesięcy następujących po zakupie może nie płacić podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę, że metoda ta dotyczy tak samochodów nowych jak i używanych jej popularność szybko rośnie.

Jeżeli Twoje przychody ze sprzedaży w 2010 roku były nie większe niż 4 700 000 zł lub rozpoczynasz działalność dopiero w tym roku i kupujesz samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy, naczepę to nabywasz prawo do jednorazowego zaliczenia w koszty całej wartości pojazdu, nie więcej jednak niż 197 tys. zł. Nadwyżkę ponad tę kwotę będziesz amortyzować w kolejnych latach.

Przykład:
Jeżeli twój dochód wynosi 20 tys. zł miesięcznie i kupujesz pojazd za 120 tys. zł to możesz nie płacić podatku dochodowego przez 6 miesięcy.

Opisane powyżej rozwiązanie regulują następujące akty prawne:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22k. ust 7, Dz.U. z 2000r nr 14 poz. 176,
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16k ust 7, Dz.U. z 2000r nr 54 poz. 654,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1317

Ewentualne wątpliwości rozwiewa interpretacja Ministerstwa Finansów, która potwierdza, że "Przepisy nie wykluczają możliwości stosowania jednorazowej amortyzacji w stosunku do innych pojazdów transportu drogowego, w tym samochodów ciężarowych, przez podatników prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarowego". Pełny tekst interpretacji: Jednorazowa amortyzacja. Interpretacja Ministerstwa Finansów.