Faktoring

Faktoring w bardzo dużym uproszczeniu polega na tym, że nie czekając na termin płatności. za wystawioną fakturę dostajesz pieniądze od razu z firmy faktoringowej.

Kosztem dla Ciebie jest pobierana prowizja, Twoim zyskiem możliwość szybszego dysponowania gotówką.

Z porównania tych zysków i kosztów wyniknie, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie opłacalne. W Polsce faktoring sprawdził się już u ponad 16 tysięcy firm. Sprawdź, w jakim stopniu może poprawić Twoją sytuację.

Zostaw swoje dane kontaktowe. Oddzwonimy i porozmawiamy o możliwościach.

Faktoring polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług. Może być połączony z krótkoterminowym finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz usług związanych z zarządzaniem należnościami, monitorowaniem i dochodzeniem należności oraz przejęciem ryzyka niewypłacalności Odbiorców.

Korzyści z faktoringu

 • Poprawa płynności finansowej z uwagi na natychmiastową zapłatę za sprzedany towar lub usługę
 • Poprawa wskaźników i struktury bilansu
 • Umożliwienie wzrostu obrotów
 • Umożliwienie zaoferowania odbiorcom elastyczniejszych warunków płatności
 • Weryfikacja wiarygodności odbiorców
 • Zabezpieczenie sprzedaży krajowej i eksportowej – możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców krajowych

Z faktoringu może skorzystać przedsiębiorca, który:

 • prowadzi sprzedaż towarów lub/i usług z odroczonym terminem płatności,
 • potrzebująca elastycznego finansowania i szybkiego dostępu do gotówki,
 • chce poprawić swoją płynność finansową,
 • utrzymuje stałą współpracę z określoną grupą odbiorców
 • chce zabezpieczyć się przed ryzykiem braku zapłaty przez odbiorcę
 • dążący do poprawy terminowości regulowania należności przez odbiorców