Inny

Inny zdjęcie 1
Inny zdjęcie 2
Inny zdjęcie 3
Inny zdjęcie 4
Inny zdjęcie 5
59 040 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 261771
  • Marka Inny
  • Rok produkcji 2015
  • Rata leasingu już od 815 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Informacje ogólne

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NR 1
(ciągniki siodłowe, samochody ciężarowe, naczepy)

Tymczasowy syndyk masy upadłości ustanowiony dla dłużnika FIRMA NOWAK Spółka Jawna w upadłości (KRS: 0000377625) z siedzibą w Gościeszynie, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XI GUp 153/18 następujących składników:

d) naczepa (zabudowa do przewozu zwierząt) PLAVAC, cena wywoławcza wynosi 59.040,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 00/100 złotych netto),

i inne

Ogólne warunki sprzedaży:
1. Bezwarunkowe oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, składać należy w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r., do godz. 12:00 w Kancelarii Tymczasowego Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, w dwóch zamkniętych kopertach z dopiskiem na każdej kopercie „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości FIRMA NOWAK Spółka Jawna w upadłości z siedzibą w Gościeszynie. Konkurs nr 1 – NIE OTWIERAĆ" z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 153/18”.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę w kwocie netto, nie niższą niż cena wywoławcza, wskazywać zaofertowany składnik masy oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży. Cena sprzedaży zostanie powiększona o wartość podatku VAT.
3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywoławczej zaofertowanego składnika masy na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. 59 1090 1362 0000 0001 3686 6023.
4. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
5. Procedura konkursowa przewiduje możliwość przeprowadzenia uzupełniającego konkursu ofert.
6. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub procedury sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez odszkodowania z tego tytułu.
7. Z wyceną składników oraz regulaminem sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Tymczasowego Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 61-670-73-73, od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00. Wycena i regulamin konkursu ofert mogą zostać przesłane w formacie pdf osobom zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl.
8. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem, w miejscu przechowywania składników masy, tj. w miejscowości Rataje (powiat grodziski) oraz Solec (powiat wolsztyński) z zastrzeżeniem ograniczeń możliwości oględzin przedmiotu sprzedaży z uwagi na sytuację pandemiczną.
9. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.

UWAGA: Rok produkcji nieznany, w ogłoszeniu podany orientacyjny!

Wyposażenie

Pojazdy podobne

naczepy Inny
59 040 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 261771
  • Marka Inny
  • Rok produkcji 2015
  • Rata leasingu już od 815 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość: