Co mi grozi za brak OC poza granicami Polski?

Wyjeżdżając za granicę musimy pamiętać o sprawdzeniu ważności ubezpieczenia OC pojazdu.
Wysokości mandatów w Europie są bowiem o wiele wyższe niż u nas. Nie zdajemy sobie sprawy, że zdarzają się także kary pozbawienia wolności.

Poniżej tabela opłat i możliwych sankcji w poszczególnych krajach (dane PBUK):


KRAJ WYSOKOŚĆ MANDATU INNE MOŻLIWE SANKCJE
Albania kara finansowa ustalana przez policję możliwe zajęcie pojazdu do czasu okazania ważnej polisy OC
Belgia 600-6 tys. euro możliwa kara więzienia od 8 dni do 6 miesięcy,


konfiskata pojazdu

Białoruś 20 stawek dziennych


(ok. 3,6 mln rubli)


Bułgaria 400-600 lew dla osób fizycznych – ponowna jazda bez OC: 2 tys. lew


2-5 tys. lew dla osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych – ponowna jazda bez OC: 10 tys. lew


Chorwacja do 50 tys. kun
Cypr do 1710 euro możliwa kara więzienia do 1 roku, odebranie prawa jazdy,
w przypadku ponownej jazdy bez OC (po raz drugi to samo przestępstwo popełnione w terminie do 2 lat od poprzedniego): kara więzienia do 2 lat i/lub kara finansowa do 3420 euro
Czechy do 40 tys. koron
Dania 1 tys. koron
Estonia do 400 euro
Francja do 3750 euro możliwe zawieszenie prawa jazdy
(do 3 lat),
unieważnienie prawa jazdy i zakaz ubiegania się o nowe prawo jazdy przez okres 3 lat (najczęściej stosowana kara),
zakaz prowadzenia określonych kategorii pojazdów, nawet jeżeli prowadzenie tych pojazdów nie wymaga posiadania prawa jazdy, konfiskata pojazdu
Grecja do 1 tys. euro dla właścicieli autobusów i ciężarówek,
500 euro – dla właścicieli samochodów osobowych,
250 euro – motocykli
kara administracyjna 300 euro
ponowne złamanie przepisów:
do 3 tys. euro
odebranie prawa jazdy na 6 miesięcy, tablic rejestracyjnych pojazdu na 6 miesięcy, a w przypadku wypadku komunikacyjnego na 2 lata,


kara więzienia (właściciel lub kierujący) od 2 do 12 miesięcy pozbawienia wolności

Hiszpania od 601 euro do 3005 euro
(w zależności od tego, czy pojazd znajdował się na drodze w momencie nałożenia kary, jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, jak długi jest okres, w którym pojazd był nieubezpieczony, czy jest to pierwsza kara, czy kolejna)

Holandia 400 euro
(niezależnie od rodzaju pojazdu)

Irlandia do 5 tys. euro 5 punktów karnych, możliwa kara więzienia maksymalnie 6 miesięcy,


sąd może zamiast punktów karnych odebrać prawo jazdy na okres 2 lat, przy ponownej jeździe bez OC – na 4 lata lub więcej, jeżeli przestępstwo to nastąpiło w terminie do 3 lat od pierwszego, możliwa konfiskata pojazdu przez policję

Litwa od 60 do 120 euro
Luksemburg 500-10 tys. euro możliwa kara więzienia od 8 dni do 3 lat
Łotwa dla kierowcy motoroweru 30-50 euro,
samochodu osobowego, ciężarowego lub innego 85-120 euro,
dla właściciela pojazdu 280-430 euro, 2 punkty karne dla kierowcy

Macedonia dla osoby prawnej lub przedsiębiorcy – 2,5 tys. euro,
dla osoby użytkującej pojazd osoby prawnej, przedsiębiorcy – 750 euro,
dla osoby fizycznej – od 500 do 750 euro

Niemcy uzależniona od miesięcznych zarobków karanej osoby – do 180 dziennej stawki


(stawka dzienna = 1/30 zarobków miesięcznych),

czyli od 1 euro do kilkudziesięciu tysięcy euro dziennie

możliwa kara więzienia do 1 roku pozbawienia wolności,


jeśli sprawca jest właścicielem i działa umyślnie, pojazd może zostać skonfiskowany

Portugalia 500-2500 tys. euro dla właściciela motocykla lub samochodu,


 

250-1250 euro – pozostałych pojazdów

odebranie prawa jazdy na okres od 1 miesiąca do 1 roku, zajęcie pojazdu (zawsze niezależnie od pozostałych kar)
Rosja 800 rubli
Rumunia 250-500 euro możliwe zatrzymanie tablic rejestracyjnych pojazdu,


zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu

Serbia dla osoby prawnej lub przedsiębiorstwa od 100 tys. do 3 mln dinarów,


dla właściciela przedsiębiorstwa – od 10 tys. do 300 tys. dinarów,

dla kierowcy od 10 tys. do 50 tys. dinarów


Słowenia 500 euro
Szwecja uzależniona od rodzaju pojazdu, naliczana za każdy dzień braku ubezpieczenia,


od 20,33 koron dla właścicieli maszyn,

przez 132,72 korony dla właścicieli autobusów,

po 103,05 korony dla właścicieli prywatnych samochodów osobowych


Ukraina 425 hrywien (ok. 17 euro)
Wielka Brytania 300 funtów,


dodatkowa kara 150 funtów za odzyskanie zajętego pojazdu

możliwe zajęcie pojazdu, postępowanie sądowe zagrożone dodatkową nielimitowaną karą lub odebraniem prawa jazdy,


wyższa składka za ubezpieczenie OC,

6 punktów karnych

Włochy od 841-3287 euro,


ulega obniżeniu o 25%, jeżeli upłynęło nie więcej niż 15 dni od wygaśnięcia poprzedniej polisy oraz w przypadku kasacji pojazdu w terminie do 30 dni od nieprzedłużenia polisy, możliwe zajęcie pojazdu, konieczność opłacenia dodatkowych opłat (holowania, parkowania) przy odzyskiwaniu pojazdu


Źródło: www.pbuk.pl

Dodany Ubezpieczenia 18 sty 2016

Tagi: ciągniki siodłowe, samochody ciężarowe, samochody dostawcze, ubezpieczenia