Sprzedaż używanych ciągników siodłowych, naczep i samochodów ciężarowych
LeasingKredytUbezpieczenia

Ubezpieczenia AC/OC

Staramy się zapewnić nabywcy a później użytkownikowi pełen komfort związany z zakupem i eksploatacją pojazdu. Dlatego też oferujemy usługi dodatkowe takie, jak leasing, kredyt i ubezpieczenia. Często, dzięki mocno rozwiniętej współpracy z wieloma firmami ubezpieczeniowymi, jesteśmy w stanie zaproponować warunki lepsze, od ogólnie dostępnych na rynku. Wyszukanie przez nas oferty pozwala na znaczną oszczędność czasu - robimy symulacje w kilku firmach ubezpieczeniowych, skracamy do minimum formalności związane z wystawieniem polisy. Mając do wyboru kilka wariantów, doradzamy, który w danych warunkach będzie rozwiązaniem optymalnym. Przypominamy o corocznym odnowieniu polisy i terminie kolejnych rat. W przypadku cesji, powiadamy odpowiedni bank.  

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 604 931 300 i 61 625 73 00, mailowego: ubezpieczenia@getruck.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

chroni interesy sprawcy jak i poszkodowanego. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn. 22.5.2003 r.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego , że odszkodowania z tytułu tego ryzyka, mogą być liczone w setkach tysięcy złotych. Warto wiedzieć, że kary za brak posiadania ubezpieczenia OC, wzrosły dwukrotnie w ciągu ostatniego roku i wynoszą dwukrotność minimalnego wynagrodzenia (ok. 3000 zł).
W lutym 2012 dokonano wielu, korzystnych dla kierowców, zmian w ustawie. Uregulowano problem podwójnego OC, kiedy to w wyniku różnych czynników, kierowca zawierał ubezpieczenie w innym zakładzie ubezpieczeniu nie informując i nie wypowiadając przy tym starej umowy. W rezultacie miał 2 ważne umowy OC, których nie mógł wypowiedzieć.

Oblicz składkę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) ► 

OC ciągnika siodłowego

W ciągu ostatnich kilku lat koszt ubezpieczenia OC ciągników siodłowych wyraźnie wzrósł. Zakłady ubezpieczeń w sposób bardziej wnikliwy zaczęły analizować ten segment pojazdów. Pod uwagę wzięto coraz większy terytorialny zakres działania polskich firm transportowych, jeszcze bardziej rosnący dzięki możliwości kabotażu. Wiąże się to z większym ryzykiem powstania szkody a także kwotami odszkodowań, które w przypadku szkód powstałych za granicą są znacząco wyższe od szkód spowodowanych w kraju.
Skala wypłacanych odszkodowań stała się już tak wysoka, że niektóre firmy ubezpieczeniowe wprowadziły zaporowe składki na ubezpieczenie oc ciągników siodłowych. Warto więc przed odnowieniem ubezpieczenia „tam, gdzie zawsze” porównać inne dostępne oferty.

Oblicz składkę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC ciągnika siodłowego) >>>>

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

zawierane po to, aby właściciel pojazdu mógł w stosunkowo szybki i łatwy sposób naprawić swój pojazd lub kupić nowy w miejsce uszkodzonego. Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.

Jaki wariant ubezpieczenia Autocasco warto wybrać?

Wariant ekonomiczny Autocasco – zapewnia tylko podstawową ochronę. Zaletą jest niższa cena, wadą ograniczenia w kwocie wypłacanego odszkodowania:
- wprowadzony zostaje udział własny – czyli suma, o która firma ubezpieczeniowa może pomniejszyć odszkodowanie. Suma taka ustalana jest kwotowo lub procentowo (np. 10% nie mniej niż 700 zł) . Warto wiedzieć, że udział własny może występować we wszystkich szkodach lub powyżej pierwszej szkody w ciągu roku ( w odniesieniu do jednego pojazdu) 
- odszkodowanie za części pomniejszane jest o amortyzację (uzależnioną od wieku pojazdu, czasem może wynieść ona nawet 50% wartości części)
- możliwość skorzystania wyłącznie z kosztorysowego wariantu naprawy. Charakteryzuje się on tym, że rzeczoznawca dokonuje wyceny uszkodzeń, spis taki przekazuje klientowi i firmie ubezpieczeniowej, a następnie odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio klientowi, który następnie może naprawić pojazd w dowolnym warsztacie lub we własnym zakresie.

Wariant optymalny Autocasco zapewnia szerszy zakres ochrony za nieco wyższą składkę

- Brak udziału własnego w szkodzie. Zakład ubezpieczeń wypłaci całą kwotę odszkodowania
- Brak amortyzacji - pokrywana jest pełna wartość nowych części
- Istnieje możliwość wyboru pomiędzy wypłatą odszkodowania w wariancie kosztorysowym a serwisowym. Wariant serwisowy polega na naprawie pojazdu bezpośrednio w autoryzowanym serwisie danej marki lub certyfikowanym warsztacie. W rezultacie bezpośrednio po naprawie, odbierasz pojazd, nie martwiąc się o koszty.

Oblicz składkę ubezpieczenia Auto Casco (AC) >>>>

Miałeś problemy z wypłatą odszkodowania z tytułu Auto Casco? Przeczytaj o najczęstszych przyczynach >>>>

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

pozwala pokryć nagłe, nieprzewidziane wydatki związane z uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu. Najczęściej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami podczas kierowania, wsiadania lub wysiadania z pojazdu.