Sprzedaż używanych ciągników siodłowych, naczep i samochodów ciężarowych
LeasingKredytUbezpieczenia

OCPD - klauzula postojowa

Zawierając ubezpieczenie OCPD szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na możliwość parkowania naszego pojazdu poza parkingami strzeżonymi, np. w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych bądź spożycia posiłku.
W większości towarzystw ubezpieczeniowych istnieje możliwość zastosowania takiej klauzuli bądź rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi.

Poniżej przykładowy zapis w warunkach ubezpieczenia:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi, w sytuacji braku możliwości pozostawienia środka transportu na parkingu strzeżonym, o ile z umowy przewozu, ze zlecenia przewozowego ani z instrukcji przewozu nie wynika zakaz parkowania poza parkingami strzeżonymi. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie tej klauzuli udzielona jest wyłącznie gdy postój środka transportu odbywa się w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji w miejscu oświetlonym podczas postoju w porze nocnej oraz w czasie pracy tych instytucji o ile postój wynika z:

  1. przepisów o czasie pracy kierowców,
  2. tankowania paliwa lub uzupełniania innych płynów eksploatacyjnych,
  3. zaspokajania potrzeb fizjologicznych,
  4. spożywania posiłku,
  5. braku możliwości przekazania towaru odbiorcy wskutek dotarcia na miejsce rozładunku poza godzinami pracy odbiorcy.

>>>Informacje ogólne OCPD                                                             >>>Kalkulacja OCPD